O projektu

Pregled projekta

Green League je projekt, katerega namen je okrepiti povezavo med športom in okoljem z izkustvenim učenjem, spodbujanjem telesne dejavnosti na prostem kot orodjem za okoljsko ozaveščanje in spodbujanje trajnostnih praks v športu.

Green League spodbuja prebivalstvo k nujnemu ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam in njihovim vplivom ter k zdravemu življenju in dobremu počutju vseh. Šport uporablja kot orodje za okoljsko ozaveščanje, obenem pa na ta način prispeva k bolj zdravemu življenjskemu slogu.

Nameni in cilji

 • Izboljšati usposobljenost športnih strokovnjakov na ravni EU za spodbujanje telesne dejavnosti na prostem kot orodja za izobraževanje ljudi o okoljskih zadevah, z njihovo vključitvijo pri razvoju modela Green League.
 • Oblikovanje in izvajanje lokalnih športnih dogodkov na temo štirih elementov narave, spodbujanje športne vadbe ter vzbujanje čuta za okolje pri mladih, njihovih družinah in drugih športnikih skozi izkustveno učenje.
 • Aktivno vključevanje športnih klubov, mladih in amaterskih športnikov z vzpostavitvijo lokalnih “zelenih lig” in izvajanjem  športnih turnirjev in okoljskih akcij.
 • Deliti ključna sporočila in vrednote projekta, skozi izvajanje prilagojenih akcij ozaveščanja in promocije vloge športa pri krepitvi okoljske zavesti in razvoju modela Green League.

Metodologija

Vsaka izmed aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta Greeen League, bo temeljila na drugačni metodologiji.

Participativni in sodelovalni pristop: v okviru mednarodne delavnice udeleženci in partnerji ne bodo pridobili le novega znanja o pobudah in pristopih zelenega športa. Izmenjali bodo tudi izkušnje, pričakovanja, vrednote in vprašanja z namenom oblikovanja modela Green League, ki ga bodo na ravni EU lahko uporabljali tudi drugi strokovni delavci na področju športa.

Izkustveno učenje v naravi in z naravo: med športnimi dogodki Štirje elementi narave bodo športni strokovnjaki, mladi in njihove družine spoznavali, kako šport vpliva na okolje in o možnostih vplivanja skozi šport k bolj trajnostnim izbiram. V okviru 8 lokalnih dogodovi bodo udeleženci razmislili o svojem osebnem odnosu do naravnih ekosistemov, se seznanili z delovanjem ekosistemov  in skupaj razmislili o tem, kako zmanjšati negativen vpliv na okolje.

Učenje skozi igro: v okviru lokalnih turnirjev Green League  bodo športni klubi in mladi športniki, ki bodo sodelovali v lokalnih športno-okoljskih aktivnostih imeli priložnost spoznati pomen spoštovanja okolja. Med seboj se bodo pomerili  v ekipnih tekmovanjih in štafeti in obenem izvajali aktivnosti varovanja okolja. V njihovi osredotočenosti na zmago, bo inovativni sistem točkovanja, pri katerem bodo točke razdeljene na podlagi okoljskih in športnih dosežkov, poskrbel, da bodo spoznali tudi, da je varovanje okolja lahko zabavno in navdihujoče.

Krepitev športnih skupnosti: metodologija zasnove in izvedbe kampanje Green Champions skozi celoten projekt, temelji na neposredni udeležbi tako priljubljenih športnikov kot udeležencev  v dejavnostih Green League na lokalni ravni. To bo zagotovilo, da bodo vrednote in sporočila projekta posredovana športni skupnosti, njihov učinek pa bo še povečan z uporabo videoposnetkov in foto sporočil v obliki “poziva k dejanju” prek družbenih medijev in spletne strani Green League.


Umetnost in vizualizacija: Dogodki Štirje elementi narave bodo služili kot navdih za ustvarjanje “Zelenega zina”, kot sredstva za dokumentiranje športnih dogodkov in tudi za promocijo in širjenje sporočil projekta Green League. Udeleženci športnih dogodkov bodo neposredno prispevali k vsebini zinov skozi skupinske refleksije ter izmenjave idej in z zbiranjem simboličnih materialov (perje, smeti ipd.), najdenih v času aktivnosti, ki jih je mogoče na kreativen način ponovno uporabiti v zinih.

Rezultati

 • 1 mednarodna delavnica za športne strokovnjake: skupen razvoj praktičnega modela, imenovanega Green League model, namenjenega promociji športnih aktivnosti na prostem kot orodja za ozaveščanje o okoljskih vprašanjih.
 • 8 športnih dogodkov Štirje elementi narave: dogodki, so namenjeni spodbujanju  športnih praks, ki vključujejo aktivnosti  varovanja okolja.
 • Lokalni turnirji Green League: mini turnirji ekipnih športov in štafet, ki združujejo šport z okoljskimi akcijami.
 • Kampanja Green Champions: kampanja ozaveščanja za spodbujanje vloge športa pri krepitvi okoljske zavesti. (videi in dokumentarni film).
 • Green League model

  Partnerji

  CESIE

  CESIE (koordinator) je evropski center študij in pobud, ustanovljen leta 2001, njegova usmeritev pa je spodbujanje izobraževalnih inovacij, sodelovanja in razvoja. CESIE deluje na različnih izobraževalnih področjih, katerih cilj je vključevanje ljudi, civilne družbe, zasebnega in javnega sektorja v raziskovanje in testiranje novih izobraževalnih metodologij za učinkovitejše reševanje družbenih potreb. CESIE ima veliko strokovnega znanja na področju družbenega udejstvovanja s športom ter vodenja in usklajevanja več projektov, ki se osredotočajo na inovativne metodologije za povečanje državljanske, družbene, kulturne in gospodarske vključenosti s športom. CESIE združuje trdna omrežja zainteresiranih strani/strokovnjakov na področju športa, mladinskih organizacij in oblikovalcev politik, tako na lokalni kot na ravni EU

  Vivi Sano ETS

  Vivi Sano Onlus je združenje s sedežem v Palermu, ki spodbuja ukrepe za spodbujanje socialnega in telesnega dobrega počutja s pomočjo neformalnega izobraževanja, povezanega z zdravjem, s poudarkom na najbolj izoliranih družbenih skupinah. Združenje je javni prostor v središču Palerma spremenilo v javni park (Parco della Salute), kjer redno potekajo športne in zdravstvene dejavnosti.

  APGA

  APGA je nevladna in neprofitna organizacija, ki se osredotoča na raziskave, razvoj in aplikativne dejavnosti na področju krepitve zdravja in telesne dejavnosti. Sodeluje z več partnerji na nacionalni in lokalni ravni, kot so javna uprava, podjetja, mediji, nevladne organizacije, športna društva, Fakulteta za šport, Nacionalni olimpijski komite in več kot 100 lokalnih športnih klubov. Njegov fokus temelji na spodbujanju telesne dejavnosti na delovnem mestu in nasploh.

  APGA se ukvarja s projekti, ki so namenjeni promociji telesne aktivnosti, zdravja in dobrega počutja ter  se osredotočajo na socialno vključenost v športu ter novosti, ki spodbujajo inovativno povezovanje športa s pomembnimi družbenimi in okoljskimi vprašanji.

   

  KMOP

  KMOP je grška nevladna organizacija s sedežem v Atenah, ki si prizadeva za krepitev odpornosti ter spodbujanje socialne enakosti z inovativnim izobraževalnim programom in zagotavljanjem socialnih storitev v decentraliziranih ustanovah. Ima veliko strokovnega znanja na področju socialne vključenosti, promocije zdravja in dobrega počutja ter trdne mreže na lokalni ravni in ravni EU med mladinskimi organizacijami in oblikovalci politik.

  EINURD

  EINURD je organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih in razvojem skupnosti s sedežem v Reykjaviku. Ima veliko izkušenj pri izvajanju dejavnosti promocije zdravja in vključevanju javnosti v trajnostne vadbe na prostem za vse starostne skupine. Organizacija je pridobila strokovno znanje in izkušnje pri vključevanju mladih v urbano vrtnarjenje, da bi prevzeli bolj trajnosten življenjski slog in ozaveščali o tem, kako se boriti proti podnebnim spremembam.

  CARDET

  CARDET je neprofitni izobraževalni razvojni center s sedežem v Nikoziji s strokovnim znanjem in izkušnjami pri oblikovanju usposabljanj za izobraževanje o okolju in nudenju podpore pri pridobivanju znanja in kompetenc o okolju prijaznih in trajnostnih praksah. Niz omrežij, ki jih je zgradil CARDET, vključuje lokalne stike in stike v EU, od ciprskega ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport in mladino do šol, športnih klubov ter zasebnih in javnih organov na Cipru in v EU.

  Out of the Box International

  Out of The Box je evropska mreža s sedežem v Bruslju, ki združuje različne organizacije, ki zagovarjajo bolj inovativne politike na evropski ravni, osredotočene na državljane. Njegovo glavno poslanstvo je zagotavljanje strokovnega znanja, orodij IKT in mreže za razširjanje raziskav, usposabljanj in inovativnih praks.

  Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
  Project Number : 101050262

  Copyright © | Privacy policy