Rezultati

Green League Model

Model Zelena liga nudi okvire, ki jih lahko športne organizacije uporabijo za spodbujanje trajnostnih in okolju prijaznih praks. Temelji na treh glavnih vidikih: organizaciji, izvedbi in promociji.

Študije primerov

Zbirka primerov študij je niz okolju prijaznih uspešnih praks in pobud na področju športa na ravni EU. Namenjena je spodbujanju deležnikov v športu, da se zgledujejo po najuspešnejših športnih praksah, ki prispevajo k spodbujanju okoljske in podnebne vzgoje.

Vadbeni priročnik

Vadbeni priročnik o športu in okolju je namenjen razvijanju sposobnosti strokovnjakov v športu s spodbujanjem fizične aktivnosti na prostem kot orodjem za izobraževanje ljudi o okoljskih vprašanjih. Ta priročnik prispeva k razumevanju vpliva športov na okolje ter načrtovanju in izvajanju športnih aktivnosti v harmoniji z naravo ter zaščiti in ohranitvi okolja.

Dodatni izobraževalni materiali

Tukaj so na voljo dodatni zgledi, ki jih lahko uporabite skupaj z vadbenim priročnikom za izvajanje usposabljanja na področju športa in okolja.

Športni dogodki na temo “Štirje elementi narave” – smernice

Smernice športnih dogodkov na temo Štirih elementov narave so zasnovane tako, da usmerjajo in nudijo podporo športnim strokovnjakom, športnim klubom in zainteresiranim deležnikom pri vodenju in izvedbi športnih dogodkov, ki združujejo odnos do okolja skozi izkustveno učenje, s ciljem osveščanja o povezavi med športom in okoljem ter okolju prijaznih praksah na splošno.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Project Number : 101050262

Copyright © | Privacy policy